Hiện tượng quang điện là gì? Lí thuyết về Thuyết lượng tử ánh sáng – Môn Vật lí – Lớp 12

0

1, Hiện tượng quang điện.

a, Định nghĩa:

Hiện tượng quang điện là hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại.

b, Định luật về giới hạn quang điện.

Khi bước sóng của ánh sáng ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại, ánh sáng kích thích mới có thể làm bật electron ra khỏi một kim loại.

  • λ là bước sóng của ánh sáng kích thích.
  • λlà giới hạn quang điện
  • λλ0

2, Thuyết lượng tử ánh sáng.

a, Giả thuyết Plăng.

Lượng tử năng lượng của Plăng là lượng năng lượng một nguyên tử hay phân tử hấp thu và phát xạ.

Biểu thức: 

Trong đó:

  • ε là lượng tử năng lượng.
  • h là hằng số Plăng.
  • f là tần số của ánh sáng.

2, Thuyết lượng tử ánh sáng.

  • Các hạt photon tạo nên ánh sáng.
  • Trong ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon giống nhau và mang năng lượng bằng hf.
  • Photon bay với tốc độ  dọc theo các tia sáng.
  • Một nguyên tử phát ra hay hấp thụ photon khi nó phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng.

3, Lưỡng tính sóng, hạt của ánh sáng.

Ánh sáng có tính chất lưỡng tính sóng-hạt vì vừa có tính chất sóng (giao thoa, nhiễu xạ), vừa mang tính chất hạt.