Lí thuyết về Các hạt sơ cấp – Môn Vật lí – Lớp 12

0

1, Khái niệm các hạt sơ cấp.

Hạt sơ cấp là những hạt có kích thước từ hạt nhân trở xuống.

Các hạt sơ cấp bao gồm:

  • Photon
  • Các lepton.
  • Các hadron: mezon, nuclon, hiperon.

Người ta sử dụng các máy gia tốc làm tăng vận tốc của một số hạt và cho chúng bắn vào các hạt khác để tạo nên các hạt sơ cấp mới.

2, Tính chất của các hạt sơ cấp.

a, Mỗi hạt sơ cấp có một phản hạt tương ứng.

Trong cùng một hạt sơ cấp, phản hạt có cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối.

b, Đa số hạt sơ cấp không bền, nó tự phân hủy và biến thành hạt sơ cấp khác.

3, Sự tương tác giữa các hạt sơ cấp:

  • Tương tác điện từ là sự tương tác giữa các photon và các hạt mang điện, giữa các hạt mang điện với nhau.
  • Tương tác yếu là tương tác giữa các lepton
  • Tương tác mạnh là tương tác giữa các hadron.
  • Tương tác hấp dẫn là tương tác giữa các hạt có khối lượng khác 0.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.