Phản ứng nhiệt hạch là gì? – Môn Vật lí – Lớp 12

0

1, Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch.

a, Định nghĩa:

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng mà trong đó có hai hay nhiều hạt nhân tổng hợp lại thành một hạt nhân năng hơn.

Mỗi phản ứng năng lượng tỏa ra khoảng 17,6 MeV.

b, Điều kiện:

  • Trong plasma, mật độ hạt nhân phải đủ lớn.
  • Hỗn hợp nhiên liệu chuyển sang trạng thái plasma tạo bởi các hạt nhân và các electron tự do.
  • Nhiệt độ của trạng thái plasma phải rất cao (>100 triệu độ).
  • Thời gian duy trì nhiệt độ phải đủ lớn.

2, Năng lượng nhiệt hạch.

Năng lượng nhiệt hạch là năng lượng tỏa ra bởi các phản ứng nhiệt hạch.

Các phản ứng chủ yếu là các phản ứng trong đó có các hạt nhân hidro tổng hợp thành hạt nhân heli:

Nguồn gốc năng lượng Mặt trời và hầu hết các sao là năng lượng nhiệt hạch.

Năng lượng nhiệt hạch có những ưu việt sau:

  • Trong thiên nhiên, nguồn nhiên liệu nhiệt hạch rất dồi dào.
  • Chất thải từ phản ứng nhiệt hạch không làm ô nhiễm môi trường.
  • Phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng rất lớn.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.