Dao động điều hòa – Môn Vật lý – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đỗ Ngọc Hà (giáo viên môn Vật lý tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Dao động điều hòa”.

1.Phương trình dao động điều hòa và các đặc trưng.

Chu kì T:

Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình:

a. Chu kì, tần số vật dao động?

b. Chiều dài quỹ đạo dao động?

c. Trạng thái dao động của vật tại bđ ban đầu

d. Pha và trạng thái dao động tại bđ t=3/4s là?

Lời giải:

Ví dụ 2:

2. Trục phân bố thời gian.

Ví dụ: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, với 0 là vị trí cân bằng, tần số f=4Hz. Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=3cm (+), sau đó khoảng thời gian ngắn nhất 1/12s, vật trở lại tọa độ ban đầu. Viết phương trình dao động?

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Vật lý lớp 12.