Các loại quang phổ – Môn Vật lí – Lớp 12

0

1, Quang phổ phát xạ.

Quang phổ phát xạ là quang phổ của ánh sáng do chất đó phát ra trong điều kiện nung nóng đến nhiệt độ cao.

Quang phổ phát xạ bao gồm:

a, Quang phổ liên tục:

 • Quang phổ liên tục gồm một dải có màu thay đổi một cách liên tục, trên đó không có vạch quang phổ.
 • Khi bị nung nóng, quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn phát ra.
 • Quang phổ liên tục của các chất khác nhau, ở cùng nhiệt độ thì giống nhau và phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng.
 • Quang phổ liên tục dùng để đo nhiệt độ của các vật nóng sáng nhiệt độ cao.

b, Quang phổ vạch:

 • Hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách bởi những khoảng tối gọi là quang phổ vạch.
 • Quang phổ vạch khi bị kích thích bằng điện hay nhiệt, các chất khí hay hơi ở áp suất phát ra.
 • Số lượng các vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối giữa các vạch khác nhau trong các quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau.
 • Quang phổ vạch dùng để phân tích cấu tạo chất.

2, Quang phổ hấp thụ.

 • Quang phổ hấp thụ bao gồm các vạch hay đám vạch tối trên nền của quang phổ liên tục.
 • Quang phổ hấp thụ chất lỏng và chất rắn chứa các đám, mỗi đám chứa nhiều vạch hấp thụ liên tục nối tiếp nhau.
 • Quang phổ hấp thụ của chất khí chứa các vạch hấp thụ và đặc trưng cho chất đó.
 • Quang phổ hấp thụ dùng để phân tích cấu tạo chất.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.