Tia hồng ngoại và tia tử ngoại – Môn Vật lí – Lớp 12

0

Bản chất của tia tử ngoại và tia hồng ngoại là sóng điện từ.

1, Tia hồng ngoại.

a, Định nghĩa: Tia hồng ngoại là tia có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và gồm những bức xạ không nhìn thấy được.

b, Nguồn phát: Tia hồng ngoại phát ra khi vật có nhiệt độ cao hơn 0K.

c, Tính chất:

 • Tác dụng nhiệt rất mạnh.
 • Gây ra phản ứng hóa học.
 • Có khả năng biến điệu như sóng điện từ cao tần.

d, Ứng dụng.

 • Chụp ảnh hồng ngoại, ống nhòm hồng ngoại.
 • Điều khiển hồng ngoại.
 • Sấy khô, sưởi ấy,…

2, Tia tử ngoại.

a, Định nghĩa: Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím, bức xạ này không nhìn thấy được.

b, Nguồn phát:

Tia tử ngoại phát ra khi vật có nhiệt độ từ 2000 độ trở lên, thường phát ra từ hồ quang điện, mặt trời, đèn hơi thủy ngân.

c, Tính chất:

 • Gây nhiều phản ứng hóa học.
 • Tác dụng sinh học.
 • Bị thủy tinh hấp thụ mạnh.
 • Kích thích nhiều phản ứng hóa học.
 • Kích thích sự phát quang nhiều chất.
 • Làm ion hóa không khí và nhiều chất khí khác.

d, Ứng dụng:

 • Chữa bệnh còi xương, tiệt trùng trong y học.
 • Tiệt trùng thực phẩm.
 • Tìm vết nứt trên các bề mặt các vật bằng kim loại.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.