Phản ứng phân hạch – Môn Vật lí – Lớp 12

0

1, Cơ chế phản ứng phân hạch.

Phân hạch là sự phá vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình, kèm theo một vài notron phát ra.

Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng lượng.

Phản ứng phân hạch xảy ra khi cho một notron bắn vào hạt nhân X, đưa hạt nhân X lên trạng thái X*, sau đó X* bị vỡ thành hai hạt nhỏ trung bình kèm theo một notron phát ra:

n+X->X*-> Y+Z+kn

Qua trạng thái kích thích X* quá trình phân hạch của X mới xảy ra.

2, Năng lượng phân hạch

Năng lượng được tỏa ra trong phản ứng phân hạch gọi là năng lượng phân hạch.

a, Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng.

Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng là phản ứng phân hạch 235U. Mỗi phân hạch này tỏa năng lượng xấp xỉ 210 MeV.

b, Phản ứng phân hạch dây chuyền.

Phản ứng phân hạch dây chuyền là phản ứng phân hạch liên tiếp xảy ra do các notron được giải phóng trong quá trình phân hạch 235U, các nptron kích thích hạt nhân khác của chất phân hạch tạo nên những phản ứng phân hạch mới.

Điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra:

  • Phản ứng phân hạch dây chuyền tắt nhanh khi k<1.
  • Phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra không đổi khi k=1.
  • Phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra tăng nhanh, có thể gây nổ khi k>1.

c, Phản ứng phân hạch có điều khiển.

Phản ứng phân hạch có điều khiển tương ứng với k=1, được thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân.

Nhiên liệu thường là 

Để đảm bảo k=1, sử dụng các thanh điều khiển có chứa bo hay caddimi hấp thụ các notron thừa.

Năng lượng tỏa ra từ lò phản ứng không đổi theo thời gian.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.