Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân là gì? – Môn Vật lí – Lớp 12

0

1, Hạt nhân.

a, Lực hạt nhân.

Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nuclon.

Lực hạt nhân phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân.

Lực hạt nhân hay còn gọi là lực tương tác mạnh vì nó là một loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân.

b, Năng lượng liên kết của hạt nhân.

Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclon, được tính bằng tích của độ hụt khối với thừa số c2

Hạt nhân có bền vững hay không phụ thuộc vào năng lượng liên kết: Wlk/A.

Hạt nhân càng bền vững khi năng lượng liên kết riêng của hạt nhân lớn và ngược lại.

2, Phản ứng hạt nhân.

a, Phản ứng hạt nhân là gì?

Phản ứng hạt nhân là quá trình hạt nhân bị biến đổi.

Phản ứng hạt nhân chia làm hai loại:

  •  Phản ứng hạt nhân kích thích.
  •  Phản ứng hạt nhân tự phát.

b, Năng lượng của một phản ứng hạt nhân.

W = (mtrước – msau ).c2 (W#0)

  • Nếu W>0 phản ứng tỏa năng lượng.
  • Nếu W<0 phản ứng thu năng lượng.

c, Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

  • Bảo toàn năng lượng toàn phần.
  • Bảo toàn động lượng.
  • Bảo toàn điện tích.
  • Bảo toàn số nuclon (A).

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.