Tính chất và cấu tạo hạt nhân – Môn Vật lí – Lớp 12

0

1, Cấu tạo hạt nhân.

Một hạt nhân có nuclon (A), proton (Z) và notron (N=A-Z)

  • A là số khối.
  • Z là nguyên tử số.

Kí hiệu hạt nhân:  với X là kí hiệu hóa học của nguyên tố.

Các hạt nhân đồng vị là hạt nhân cùng số proton và khác notron hay cùng số Z khác số A.

2, Khối lượng hạt nhân.

Khối lượng hạt nhân hay còn được gọi là khối lượng nguyên tử, tính ra đơn vị u.

1u = 1,66055.10-27 kg (=khối lượng nguyên tử của đồng vị)

3, Hệ thức Anh-xtanh.

  • E = mc2
  • E = uc≈ 931,5 MeV (1MeV = 106eV)
  • 1u ≈ 931,5 MeV/c2

Khối lượng 1u tương ứng với năng lượng (đơn vị eV).

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.