50 Đầu sách giáo khoa theo chương trình mới lớp 11 được phê duyệt

0

Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo vừa phê duyệt 50 đầu sách giáo khoa của lớp 11 mới để các địa phương lựa chọn, sử dụng trong những cơ sở giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm học 2023-2024.

Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo – Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT, ngày 28/12/2022 phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới.

Theo danh mục đã được phê duyệt, có 50 đầu sách giáo khoa của những đơn vị như: Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) – (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản ĐH Huế, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm…

Trong đó, công ty CPĐT Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) có tới 30 trong tổng số 50 đầu sách giáo khoa của lớp 11 thuộc danh mục được phê duyệt.

Bộ sách của VEPIC có tên là Cánh Diều, gồm các sách giáo khoa và chuyên đề học tập về: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Giáo dục thể chất (Bóng đá, Cầu lông, Đá cầu, Bóng rổ), Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính, Công nghệ cơ khí, Công nghệ, Công nghệ chăn nuôi, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Theo lộ trình, tới năm học 2023-2024, học sinh lớp 11 cùng với học sinh lớp 4 và lớp 8 trên cả nước sẽ được triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Căn cứ theo danh mục sách giáo khoa của lớp 11 đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt, các địa phương sẽ thành lập hội đồng, tổ chức việc lựa chọn sách giáo khoa nhằm giảng dạy, học tập tại các nhà trường.

⇒ Danh mục sách giáo khoa lớp 11 đã được phê duyệt theo chương trình giáo dục phổ thông mới, mời xem tại đây: