ĐGTD – Lịch đăng ký thi bù sự cố chiều ngày 28/4 và thi đợt 5,6

0

Thông báo về lịch đăng ký thi bù ngày 19/5/2024 và đăng ký thi đợt năm hoặc đợt 6 kỳ thi Đánh giá tư duy ( ĐGTD) năm 2024.

Sau sự cố kỹ thuật xảy ra đã khiến cho 6.566 thí sinh phải dừng thi và không thể hoàn thành bài thi, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có thông báo về việc triển khai đăng ký thi bù cũng như đăng ký thi cho đợt 5 và đợt 6 của kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024.

Hình ảnh thí sinh thi Đánh giá tư duy

Lịch đăng ký thi bù ngày 19/5/2024 và đăng ký thi Đợt 5 hoặc Đợt 6 Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024

  1. Từ 8h00 ngày 4/5/2024 đến 18h00 ngày 6/5/2024: Các thí sinh trong danh sách thi kíp Chiều đợt 4 ngày 28/4/2024 (đã dừng thi) sẽ thực hiện đăng ký thi bù vào ngày Chủ Nhật, 19/5/2024 hoặc đăng ký nhận lại lệ phí dự thi đã đóng nếu không thi bù.

Lưu ý:

  • Cụm thi/Điểm thi của thí sinh đăng ký thi bù sẽ được đặt mặc định là Cụm thi/Điểm thi như đã đăng ký trong đợt 4 của thí sinh;
  • Khi có thí sinh không đăng ký dự thi bù thì sẽ có chỗ trống tại Cụm thi/Điểm thi tương ứng. Khi đó các thi sinh đăng ký thi bù có thể vào đổi Cụm thi/Điểm thi;
  • Thí sinh không đăng ký dự thi bù mà đăng ký nhận lại lệ phí dự thi đã đóng đợt 4 cần cung cấp thông tin tài khoản chính chủ để nhận lại lệ phí qua chuyển khoản tự động.
  1. Từ 8h00 ngày 7/5/2024 đến 18h00 ngày 8/5/2024: Các thí sinh trong danh sách thi kíp Chiều đợt 4 ngày 28/4/2024 (đã dừng thi) sẽ được ưu tiên đăng ký thi đợt 5 hoặc đợt 6 MIỄN PHÍ.
  2. Từ 8h00 ngày 9/5/2024 đến 18h00 ngày 15/5/2024, mở đăng ký thi đợt 5 hoặc đợt 6 cho các thí sinh khác.

(Thí sinh truy cập vào tài khoản tại website tsa.hust.edu.vn trong các thời gian nêu trên để thực hiện đăng ký).