Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021 

0

Ngày 15/9, điểm chuẩn các trường đại học 2021 đã được công bố.

Trong đó điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2021 đã được công bố. Trong đó điểm chuẩn của một số ngành như sau: Kinh doanh quốc tế (28.25 điểm), Kiểm toán (28,1 điểm), Kinh tế quốc tế (28,05 điểm).

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2021: Cao nhất 28.3 điểm - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2021: Cao nhất 28.3 điểm - Ảnh 3.