Sơ đồ tư duy công thức lượng giác lớp 10, lớp 11, lớp 12, lớp 9 cần nhớ

0

Chi tiết sơ đồ tư duy công thức lượng giác lớp 10, lớp 11, lớp 12 (lớp 9) cần nhớ để có thể giải được các dạng bài về hàm số lượng giác.

Tham khảo thêm:

Sơ đồ tư duy công thức lượng giác

1. Sơ đồ tư duy công thức lượng giác tổng quát

Sơ đồ tư duy công thức lượng giác
Sơ đồ tư duy công thức lượng giác

TOPCLASS10  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ Chuyển cấp nhẹ nhàng, chinh phục mọi bộ SGK - Bứt phá điểm 9,10

✅ Mô hình học tập 4 bước toàn diện: HỌC - LUYỆN - HỎI - KIỂM TRA

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình học tập

2. Sơ đồ tư duy công thức lượng giác lớp 10 cần nhớ

Sơ đồ tư duy công thức lượng giác lớp 10
Sơ đồ tư duy công thức lượng giác lớp 10

a) Sơ đồ tư duy công thức lượng giác cơ bản

 

Sơ đồ tư duy công thức lượng giác cơ bản
Sơ đồ tư duy công thức lượng giác cơ bản

b) Sơ đồ tư duy công thức cộng lượng giác

 

Sơ đồ tư duy công thức cộng lượng giác
Sơ đồ tư duy công thức cộng lượng giác

c) Sơ đồ tư duy công thức lượng giác biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích

Sơ đồ tư duy công thức lượng giác biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích
Sơ đồ tư duy công thức lượng giác biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích

d) Sơ đồ tư duy công thức lượng giác nhân ba

Sơ đồ tư duy công thức lượng giác nhân ba
Sơ đồ tư duy công thức lượng giác nhân ba

Trên đây là sơ đồ tư duy công thức lượng giác tổng quát để các bạn tham khảo. Bộ công thức này phù hợp với tất cả học sinh từ khố THCS (lớp 9) đến các bạn học sinh khối THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12).