Tác động đa hiệu của gen và ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen – Môn Sinh học – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về Tác động đa hiệu của gen và ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen.

GIẢI PHÁP HỌC TỐT 12

XUẤT PHÁT SỚM ĐỖ ĐẠI HỌC SỚM

✅ Lộ trình chuẩn 4 bước: Học – Luyện – Hỏi – Kiểm Tra

✅ Cung cấp hệ thống bài giảng, chuyên đề, phủ trọn kiến thức THPT

✅ Trang bị phương pháp, chiến thuật làm bài tự luận, trắc nghiệm

✅ Kho bài tập, đề kiểm tra khổng lồ ở mọi học lực

✅ Đội ngũ giáo viên nổi tiếng, giàu kinh nghiệm

1, Sự biểu hiện gen – gen đa hiệu.

=> Sự biểu hiện của kiểu gen bị nhiều yếu tố môi trường bên ngoài cũng như bên trong cơ thể chi phối.

Kiểu gen và môi trường có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường. Môi trường tham gia vào sự hình thành kiểu hình cụ thể. Kiểu hình là kết quả tương tác của kiểu gen và môi trường.

Những biến đổi không do biến đổi trong kiểu gen được gọi là thường biến, nhờ nó cơ thể có khả năng thích ứng với những biến đổi của môi trường.

2, Mức phản ứng của kiểu gen.

a, Khái niệm.

Mức phản ứng của kiểu gen là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

b, Đặc điểm:

  • Di truyền được vì do gen quy định.
  • Trong cùng một kiểu gen có mức phản ứng riêng.
  • Mức phản ứng thay đổi theo từng loại tính trạng.

c, Phương pháp xác định mức phản ứng.

Cần phải tạo ra các cá thể sinh vạt có cùng 1 kiểu gen và theo dõi những đặc điểm của chúng trong điều kiện môi trường khác nhau.

d, Ý nghĩa của mức phản ứng.

  • Thúc đẩy việc chọn và cải tạo giống.
  • Tăng cường các biện pháp kĩ thuật nhằm xử lí, chăm sóc, phòng trừ bệnh.
  • Xác định cụ thể thời gian thu hoạch.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.