Tương tác gen – Môn Sinh học – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về Tương tác gen.

1, Định nghĩa.

Sự tương tác giữa các locus để hình thành nên kiểu hình của cơ thể thì gọi là tương tác gen.

Tương tác gen chủ yếu do sự tương tác giữa các sản phẩm của gen.

Có 2 dạng:

+ Dạng 1: tương tác giữa các alen cùng locus.

 • Tương tác trội hoàn toàn.
 • Tương tác trội không hoàn toàn.
 • Đồng trội.

+ Dạng 2: tương tác giữa các locus khác.

 • Bổ trợ (bổ sung).
 • Cộng gộp.
 • Át chế.

2, Các mô hình tương tác.

a, Tương tác bổ trợ.

 • + Tỷ lệ 9:3:3:1
 • + Tỷ lệ 9:6:1
 • + Tỷ lệ 9:7
 • + Tỷ lệ 9:3:4

b, Tương tác cộng gộp.

Hai hay nhiều locus có vai trò như nhau quyết định đến mức độ biểu hiện của kiểu hình.

 • Mô hình 15:1
 • Mô hình 1:4:6:4:1 là số lượng alen trội không phân biệt locus quyết định mức độ biểu hiện của kiểu gen.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.