Amino axit là gì? – Môn hóa lớp 12

0

1, Khái niệm.

Amino axit là hợp chất cơ tạp chức có phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

2, Cấu tạo phân tử.

Amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực ở trạng thái kết tinh. Dạng ion lưỡng cực trong dung dịch chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử:

Danh pháp thay thế: Tên axit cacboxylic – amino – số hoặc chữ cái Hi Lạp chỉ vị trí nhóm NH2 trong mạch.

Tính chất vật lí: Amino axit có vị hơi ngọt, là chất rắn kết tinh không màu, tương đối dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.

Tính chất hóa học:

  • Tính lưỡng tính: Phản ứng với axit vô cơ mạnh và bazo mạnh sinh ra muối tương ứng.
  • Tính lưỡng tính axit-bazo: Qùy tím chuyển sang màu hồng (nhiều COOH) hay màu xanh (nhiều NH2) tùy vào số gốc NH2 và COOH.
  • Phản ứng este hóa: Phản ứng với ancol tạo este.
  • Phản ứng trùng ngưng: tạo polime thuộc loại poliamit của ε và ω-amino axit

Ứng dụng: Kiến tạo nên protein của cơ thể sống, dùng phổ biến trong đời sống (gia vị thức ăn, thuốc bổ gan,..), dùng trong sản xuất tơ nilon,…