Các bằng chứng tiến hóa – Môn Sinh học – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về Các bằng chứng tiến hóa.

I, Bằng chứng tiến hóa gián tiếp:

Bằng chứng giải phẫu so sánh: phản ánh mối quan hệ các loài.

  • Các cơ quan tương đồng: cùng nguồn gốc, cấu tạo bên trong tương tự nhau, bên ngoài khác nhau.
  • Các cơ quan tương tự: khác nguồn gốc nhưng bên ngoài cấu tạo tương tư nhau, bên trong cấu tạo khác.
  • Cơ quan thoái hóa: là những cơ quan không phát triển đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

Bằng chứng phôi sinh học: quan sát sự phát triển của giai đoạn phôi thai các loài. Các loài có giai đoạn phôi thai giống nhau có quan hệ gần gũi với nhau.

Bằng chứng tế bào học: Các tế bào đều sinh ra từ tế bào trước đó, mọi sinh vật đều có cấu tạo tế bào. Sinh vật có chung một nguồn gốc.

Bằng chứng sinh học phân tử: hầu hết vật chất di truyền là ADN, ARN và protein. Sự tương đồng trong phân tử chứng minh cho mối quan hệ họ hàng giữa các loài trên Trái Đất.

II, Bằng chứng tiến hóa trực tiếp: Hóa thạch

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.