Cơ chế điều hòa sinh sản – Môn Sinh học – Lớp 11

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Cơ chế điều hòa sinh sản”.

I. Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng.

1, Cơ chế điều hòa sinh tinh.

  • Khi có kích thích từ môi trường, vùng dưới đồi tiết ra hoocmon GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH (kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng) và LH (kích thích tế bào kẽ sản xuất testosteron).
  • Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH và LH.

2, Cơ chế điều hòa sinh trứng.

Khi có kích thích từ môi trường, vùng dưới đồi tiết ra hoocmon GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH: FSH kích thích nang trứng phát triển và tiết ra Ơstrogen; LH làm trứng chín, rụng và tạo thể vàng, thể vàng tiết progesteron và Ơstrogen.

II. Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

  • Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn không hợp lí gây rối loạn quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
  • Người nghiện các chất kích thích có quá trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả năng sinh tinh trùng.
  • Căng thẳng về thần kinh cũng làm rối loạn quá trình sinh tinh và sinh trứng.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 11.