Công thức lượng giác – Môn toán lớp 10

0

1, Công thức cộng.

2, Công thức nhân đôi, nhân ba.

Hệ quả: 

3, Công thức hạ bậc.

4, Công thức biến đổi tích thành tổng.

5, Công thức biến đổi tổng thành tích.