Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 20 đợt thi đánh giá năng lực năm 2022

0
Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến năm 2022 tổ chức thi đánh giá năng lực cho khoảng 70.000 lượt thí sinh với khoảng 20 đợt thi. Đồng thời sẽ hỗ trợ thí sinh 50% lệ phí thi. 

 

Sáng nay, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến về chủ đề khai thác sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT phục vụ tuyển sinh ĐH. Tại hội nghị, GS. TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết năm 2022 trung tâm dự kiến tổ chức nhiều đợt thi đánh giá năng lực học sinh THPT từ tháng 2 đến tháng 8 tại Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM. Dự kiến kỳ thi sẽ phục vụ khoảng 70.000 lượt thí sinh (tối đa là 90.000 thí sinh).

Tại Hà Nội, dự kiến tổ chức thi cho 45.000 lượt thí sinh. Cụ thể, mỗi tháng tại trung tâm sẽ tổ chức khoảng 2 đợt thi, mỗi đợt khoảng 6.000 thí sinh. Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều hơn 1 đợt, với điều kiện đợt thi sau phải cách đợt thi trước (của mỗi thí sinh) tối thiểu 28 ngày.

Ở các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở ra, Trung tâm dự kiến tổ chức thi cho 35.000 lượt thí sinh, từ tháng 4 đến tháng 7 với ước tính 2.000 – 5.000 lượt thí sinh/đợt, mỗi tháng tổ chức khoảng 2 đợt.

Ngoài ra, trung tâm sẽ tổ chức tại 1 hoặc 2 điểm, với khoảng 2 đợt thi trong tháng 6 tại TP.HCM cho khoảng 10.000 thí sinh (mỗi đợt thi tại mỗi điểm từ 2.000 đến 5.000 thí sinh).

Hình thức hợp tác, phối hợp giữa trung tâm với các trường ĐH khác sẽ có nhiều mức độ. Mức độ đơn giản nhất là cho phép các trường sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển ĐH, cao hơn nữa là phối hợp tổ chức kỳ thi.

Như vậy, theo GS Nguyễn Tiến Thảo dự tính thì năm 2022, ĐH Quốc gia tổ chức khoảng 20 đợt thi đánh giá năng lực cho thí sinh ở các vùng miền nêu trên.

Để đảm bảo tất cả thí sinh có nhu cầu dự thi đều có thể tham gia, GS. TS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho thí sinh dự thi. Thí sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được miễn lệ phí.

Được biết, năm 2021 ĐH Quốc gia Hà Nội thu lệ phí kỳ thi đánh giá năng lực là 200.000 đồng/lượt thí sinh. Căn cứ định mức chi Trung tâm Khảo thí trình lên, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ quyết định mức lệ phí năm theo tinh thần hỗ trợ đã nêu.

Hiện đã có hàng chục trường ĐH xác nhận lấy kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội để là một trong những phương thức tuyển sinh năm 2022.

Nguồn: Theo báo Tiền Phong