Dinh dưỡng nitơ ở thực vật – Môn Sinh học – Lớp 11

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Dinh dưỡng nitơ ở thực vật”.

1. Vai trò sinh lí của nitơ.

  • Vai trò chung: phối hợp, điều hòa, cấu trúc.
  • Vai trò cấu trúc: nitơ có mặt hầu hết các chất như protein, axit nucleotit,…cấu trúc nên các thành phần tế bào.
  • Vai trò điều hòa: nitơ than gia vào phytohormon điều tiết các hoạt động sống; nitơ tham gia vào enzym thực hiện các xúc tác cho các quá trình chuyển hóa; ATP và các hợp chất ca năng cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.

2. Dạng hấp thu và quá trình đồng hóa.

a. Nguồn cung cấp.

  • Khí quyển: nitơ này cây không hấp thu.
  • Nito đất: hữu cơ (xác sinh vật); vô cơ (amon; nitrat).

b. Quá trình đồng hóa nitơ trong thực vật.

(NO3-) -> (NO2-) -> (NH4+)

3. Sự biến đổi nitơ trong đất.

a. Quá trình cố định đạm.

  • Sinh vật cố định đạm bao gồm: Vi sinh tự do trong đất; vi sinh vật cộng sinh với thực vật.
  • Điều kiện: Có N2, kị khí; Có ATP, lục khí NADPH; có phức hệ enzym Nitotrogenasa.

4. Phân bón và năng suất cây trồng.

a. Bón phân hợp lí: đúng loại, đúng thời kì, đúng cách bón.

=> Ảnh hưởng đến năng suất cây trồng: bón phù hợp năng suất cao, bón thiếu năng suất thấp, bón thừa gây độc và hại con người.

b. Phân bón và ô nhiễm môi trường.

Phân bón vượt quá mức hấp thu của cây sẽ gây ra lượng dư thừa, sẽ ảnh hưởng đến môi trường vi sinh trong đất, môi trường nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh vật và con người.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 11.