Enzym và vai trò của enzym trong quá trình chuyển hóa vật chất. – Môn Sinh học – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Enzym và vai trò của enzym trong quá trình chuyển hóa vật chất”.

TOPCLASS10  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ Chuyển cấp nhẹ nhàng, chinh phục mọi bộ SGK - Bứt phá điểm 9,10

✅ Mô hình học tập 4 bước toàn diện: HỌC - LUYỆN - HỎI - KIỂM TRA

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình học tập

I. Enzym

Enzym là chất xúc tác sinh học, được tổng hợp trong tế bào sống, làm tăng tốc độ phản ứng và không thay đổi sau phản ứng.

1. Cấu trúc của enzym.

  • Bản chất của enzym là protein hoặc protein và các hợp chất khác
  • Enzym có trung tâm hoạt động.

2. Cơ chế hoạt động

Cấu hình không gian của cơ chất và enzym tương thích với nhau, gắn và tạo nên phức hợp gọi là enzym cơ chất từ đó xúc tác phản ứng xảy ra theo các cách khác nhau.

-> Tính đặc thù: Thường một enzym xúc tác cho một phản ứng nhất định.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym.

Hoạt tính enzym được đo bằng lượng sản phẩm tạo ra từ một lượng cơ chất trong một đơn vị thời gian.

Nhân tố ảnh hưởng:

  • Nhiệt độ: Mỗi enzym có nhiệt độ tối thích.
  • Độ PH: Mỗi enzym có độ PH tối thích.
  • Nồng độ cơ chất: Hoạt tính của enzim thường tỷ lệ thuận với nồng độ  enzym và cơ chất.
  • Nồng độ enzym: Enzym tăng hoạt tính tăng.
  • Chất ức chế/ hoạt hóa: Một số hoá chất có thể làm tăng hoặc giảm hoạt tính của enzym.

II. Vai trò của enzym trong chuyển hóa vật chất

  • Enzym làm tăng tốc độ phản ứng hàng triệu lần.
  • Tế bào điều chỉnh tốc độ chuyển hóa vật chất thông qua hoạt tính enzym.
  • Ức chế ngược: là kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzym

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 10.