Quang hợp – Môn Sinh học – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Quang hợp“.

I. Khái niệm quang hợp

  • Quang hợp là sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ.
  • Quang hợp xảy ra ở thực vật, tảo, một số loài vi khuẩn.

II. Các giai đoạn quá trình quang hợp

+ Quá trình quang hợp chia làm hai pha:

  • Pha sáng chỉ diễn ra vào ban ngày, pha sáng là giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học của APT và NADH, nên pha sáng còn được gọi là giai đoạn chuyển hóa năng lượng.
  • Pha tối diễn ra vào ban ngày và ban tối, pha tối là giai đoạn CO2 bị khử thành cacbonhidrat nên còn được gọi là quá trình cố định CO2.

+ Quá trình quang hợp xảy ra tại lục lạp nhờ các sắc tố quang hợp (chủ yếu là diệp lục ngoài ra còn có sắc tố phụ carotenoit).

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 10.