FILMS AND CINEMA – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “FILMS AND CINEMA”.

A.  Vocabulary.

 • sequence: chuỗi.
 • still picture: hình ảnh tĩnh.
 • in motion: chuyển động.
 • decade: thập kỉ.
 • existence: sự tồn tại.
 • spread to: lan truyền đến.
 • thrillrer: gay cấn
 • horror: kinh dị.
 • detective: trinh thám.
 • science fiction: phim khoa học viễn tưởng
 • romatic: lãng mạn
 • war film: phim chiến tranh.
 • cartoon: phim hoạt hình
 • action film: phim hành động
 • maritial art: võ thuật

B. Grammar.

Tính từ đuôi “ing” và “ed”

 • Tính từ đuôi “ed” diễn tả cảm giác của người.
 • Tính từ đuôi “ing” diễn tả tính chất của vật, sự việc.

Cách dùng mạo từ: a, an, the.

 • “a” đi cùng với một danh từ đếm được
 • “an” đi cùng với các nguyên âm “a,i,u,e,o”
 • “The” dùng khi danh từ nhắc đến lần hai; những sự vật xác định; sự vật duy nhất; chỉ phương hướng, địa điểm.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.