MUSIC – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “MUSIC “.

A.  Vocabulary.

 • music genre: thể loại.
 • express: thể hiện.
 • expression: sự thể hiện.
 • convey: diễn đạt.
 • emotion: cảm xúc.
 • emotional: dễ xúc động.
 • intergral=important: quan trọng.
 • joyful: vui vẻ.
 • joyfulness: sự vui vẻ.
 • funeral: đám tang.
 • solemn: nghiêm trang.
 • mournful: xúc động, buồn.
 • lull: ru.
 • entertain: chiêu đãi, làm cho thư giãn.
 • delight=make some one happy: làm cho ai vui vẻ.
 • sense: giác quan.

B. Grammar.

Mệnh đề + To V: diễn tả mục đích – để làm gì.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.