Môi trường sống và các nhân tố sinh thái – Môn Sinh học – Lớp 12

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Môi trường sống và các nhân tố sinh thái”.

 1, Môi trường.

*Môi trường là tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển, sinh sản của sinh vật.

*Phân loại môi trường:

+ Theo nguồn gốc:

 • Môi trường tự nhiên.
 • Môi trường nhân tạo.

+ Theo vị trí:

 • Môi trường trên cạn.
 • Môi trường dưới nước.
 • Môi trường đất.
 • Môi trường sinh vật.

2, Các nhân tố sinh thái.

*Các nhân tố của môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián đến sự sinh trưởng, phát triển, sinh sản của sinh vật.

*Phân loại nhân tố sinh thái:

 • Nhóm nhân tố vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nước, các điều kiện như địa chất, khí hậu.
 • Nhóm nhân tố hữu sinh: nhân tố sống bao gồm sinh vật cùng loài, các sinh vật khác loài; nhân tố con người.

3. Sự tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật.

*Mỗi sinh vật chịu tác động của nhiều nhân tố sinh thái.

*Mỗi nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật khác nhau, bộ phận khác nhau là khác nhau.

*Mỗi nhân tố sinh thái có một khoảng giá trị nằm giữa cực dưới và cực trên gọi là giới hạn sinh thái. Khi điều kiện tự nhiên nằm trong giới hạn sinh thái thì sinh vật có thể sống, tồn tại, phát triển và sinh trưởng.

4, Ổ sinh thái.

Ổ sinh thái là tập hợp tất cả các giới hạn sinh thái mà ở trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển.

-> Bản chất là không gian đa chiều về sinh thái, điều kiện sinh thái mà trong không gian đó sinh vật tồn tại và phát triển được.

5. Sự thích nghi của sinh vật với các điều kiện môi trường.

 • Ánh sáng.
 • Nhiệt độ.
 • Độ ẩm.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.