Sự liên hệ teen 2k1 không thể ngó lơ giữa Hóa hữu cơ 11 với Hóa hữu cơ 12

0

Chắc chắn 2k1 cũng biết, hóa hữu cơ 11 nằm ở cuối chương trình. Chính vì nằm cuối chương trình nên cũng “chịu thiệt thòi” vì không được 2k1 “quan tâm”. Nhưng 2k1 không biết rằng nó sẽ quyết định bạn có học được hóa hữu cơ 12 không đấy. Xem bài viết dưới đây để biết Hóa hữu cơ 12 liên quan mật thiết như thế nào đến kiến thức lớp 11 nhé!

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Phần este

Este (R-COO-R’) là dẫn xuất của axit cacboxylic (nằm trong chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic – chương cuối lớp 11).

Như vậy, để học tốt phần este, các bạn ít nhất phải biết được axitcacboxylic, nhóm chức cacboxyl là gì và tính chất hóa học của chúng vì este có phản ứng thủy phân và phản ứng khử; biết được phản ứng thế, cộng, tách, trùng hợp là gì vì este có thể tham gia các phản ứng này.

Ngoài ra, để biết cách gọi đúng tên este chắc chắn các bạn phải học vững phần gọi tên hợp chất hữu cơ, danh pháp của hidrocacbon vì tên este gồm: tên gốc hidrocacbon R’ + tên anion gốc axit (đuôi “at”).

Phần Lipit

Lipit chính là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… hầu hết chúng là những este phức tạp. Trong chương trình sách giáo khoa các bạn sẽ chỉ xét đến chất béo, chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có sỗ chẵn nguyên tử cacbon (khoảng từ 12C đến 24C) không phân nhánh, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Như vậy ngoài những phần kiến thức lớp 11 cần nắm như ở este, các bạn còn phải biết glixerol là gì (chương dẫn xuất halogen, ancol – phenol) và tính chất hóa học của nó vì chất béo có thể tham gia phản ứng thủy phân, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng hidro hóa, phản ứng oxi hóa.

Phần Amin – Amino axit

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Như vậy, các bạn lại cần nắm được kiến thức về amoniac và muối amoni (chương nhóm Nitơ ở lớp 11), cụ thể là về cấu tạo phân tử và tính chất vật lí, hóa học vì amin sẽ có các tính chất tương tự như vậy.

Phần kim loại

Kim loại ở lớp 12 sẽ liên quan trực tiếp đến các kiến thức về phi kim ở lớp 11 (nhóm nitơ, nhóm cacbon), sự điện li, đặc biệt là phần axit nitric (HNO3). Axitnitric là phần rất quan trọng, liên quan đến rất nhiều kiến thức trong chương trình và các câu hỏi trong đề thi.

Do đó, cứ chủ quan không học kiến thức Hóa lớp 11 thì đến lớp 12 các bạn sẽ phải “gồng lưng” lên mà vẫn không kịp đấy! Cho nên, nếu 2k1 có “trót” học chểnh mảng và làm rơi vãi kiến thức lớp 11 thì hãy bắt đầu bổ sung lại ngay TẠI ĐÂY đi nào.