Vận chuyển các chất qua màng sinh chất – Môn Sinh học – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Vận chuyển các chất qua màng sinh chất”.

I. Vận chuyển thụ động

+ Vận chuyển thụ động không tiêu tốn năng lượng nhưng bị phụ thuộc vào chênh lệch nồng độ chất tan giữa bên trong và bên ngoài tế bào.

+ Nguyên tắc vận chuyển: Vận chuyển khuyếch tán, đi từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp.

+ Nếu nồng độ chất tan bên ngoài cao hơn tế bào thì gọi là môi trường ưu trương.

+ Nếu nồng độ chất tan bên ngoài thấp hơn tế bào thì gọi là môi trường nhược trương.

II. Vận chuyển chủ động

Vận chuyển chủ động xảy ra khi không Vận chuyển được thụ động mà cơ thể vẫn cần các chất tan thông qua các bơm đặc biệt tương ứng với các chất.

III. Nhập bào và xuất bào

1. Nhập bào

Nhập bào là hiện tượng biến dạng màng sinh chất hình thành không bào tiêu hóa, lizoxom tiết emzym vào không bào tiêu hóa và tiêu hóa thức ăn.

2. Xuất bào

Xuất bào có quy trình ngược lại nhập bào để giải phóng ra bên ngoài.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 10.