The 22nd Sea Games – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài The 22nd Sea Games.

I. Vocabulary

 1. – title (n) danh hiệu
 2. – bodybuilding (n) thể dục thể hình
 3. – energy (n) năng lượng, nghị lực
 4. – energetic (a) đầy sinh lực
 5. – prepare for chuẩn bị
 6. – carry out thực hiện
 7. – countryman – countrymen (n) đồng bào
 8. – propose (v) + suggest (v) đề nghị
 9. – proposal (n) = suggestion (n) lời đề nghị
 10. – break a record phá kỷ lục
 11. – jobless (a) = unemployed (a) thất nghiệp
 12. – attitude (n) thái độ
 13. – score a goal ghi bàn
 14. – defender (n) hậu vệ
 15. – midfielder (n) trung vệ
 16. – attacker (n) = ‘forward/ striker tiền đạo
 17. – athletics (n) môn điền kinh
 18. – cycling (n) chạy xe đạp
 19. – odd (a) = strange (a) kì quặc
 20. – tempting (a) cám dỗ
 21. – deal (n) sự thỏa thuận
 22. – clear (v) nhảy qua
 23. – podium (n) bục danh dự
 24. – pole ‘vaulting môn nhảy sào

 II. Grammar.

*So sánh kép:

– Tính từ/Trạng từ ngắn: S + V + adj/adv + “er” + and + adj/adv + “er”

– Tính từ/Trạng từ dài: S + V + more and more + adj/adv

*Càng…càng: The + S + V + the + comparative + S + V

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.