Books – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Books.

KHÓA ÔN CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

NHANH CHÓNG LẤP LỖ HỔNG KIẾN THỨC - TỰ TIN NHẬP CUỘC ĐƯỜNG ĐUA ĐẠI HỌC

✅ Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo từng chuyên đề thi tốt nghiệp THPT

✅ Cung cấp các phương pháp làm bài hiệu quả theo từng chuyên đề THPT

✅ Lưu ý các lỗi sai thường gặp và tips, mẹo gia tăng tốc độ làm bài

✅ Đầy đủ các môn Toán - Lí - Hóa - Anh - Văn - Sinh - Sử - Địa - GDCD

✅ Học phí chỉ 50K/chuyên đề

I. Vocabulary

 1. -chew /t∫u:/ (v): nhai
 2. – digest /’daidʒest/ (v): tiêu hoá
 3. – fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (a): hấp dẫn,quyến rũ
 4. – personality /ˌpɜːsəˈnæləti/ (n):tính cách,lịch thiệp
 5. – wilderness /’wildənis/ (n): vùng hoang dã
 6. – literature /’litrət∫ə/ (n): văn học
 7. – advantage /əd’vɑ:ntidʒ/ (n): lợi thế
 8. – discovery /dis’kʌvəri/ (n): sự khám phá ra
 9. – swallow /’swɔlou/(v): nuốt (n):ngụm
 10. – reunite /,ri:ju:’nait/ (v): đoàn tụ
 11. – taste /teist/ (v): nếm
 12. – unnoticed /,ʌn’noutist/ (a):không để ý thấy

 II. Grammar.

Câu bị động với động từ khuyết thiếu (Modal V):

S + Modal V + V(nguyên thể) + O

-> S + modal V + be + P2 + (+ by + O)

Bị động với “be going to”:

S + be + going to + V + O

-> S + be + going to + be + VpII + (by + O)

Bị động với câu mệnh lệnh thức: V + O

->  S + should/ must + be + V-pII

Cấu trúc bị động với chủ ngữ giả “it”.

It + be + adj + (for sb) + to do st

-> It + be + adj + for st to be done

Cấu trúc câu bị động với “make”, “let”, “have”, “get”

 • Make sb do st -> Make st done (by sb): bắt ai đó làm gì
 • Let sb do st -> let st done (by sb): cho phép, để cho ai đó làm gì
 • Have to do st -> St have to be done: phải làm gì
 • Have sb do st -> have st done (by sb): Nhờ ai đó làm gì
 • Get sb to do st -> get st done (by sb): Nhờ ai đó làm gì

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.