Ankan – Môn Hóa học – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Ankan “.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

1, Ankan

a, Đồng đẳng của Ankan.

  • Trong phân tử của anken chỉ có liên kết C-C và C-H.
  • Mỗi nguyên tử cacbon tạo được 4 liên kết đơn hướng nguyên tử C về 4 đỉnh của hình tứ diện với góc liên kết khoảng 109,5 độ.

-> Các nguyên tử cacbon trong phân tử ankan (trừ C2H6) không cùng nằm trên một đường thẳng.

b, Đồng phân.

Bậc của nguyên tử C ở phân tử ankan bằng số nguyên tử C liên kết trực tiếp với nó.

c, Danh pháp.

Ankan không phân nhánh = tên C mạch chính + an.

Ankan phân nhánh = số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + an.

Tên gốc ankyl: đổi đuôi an thành yl.

2, Tính chất vật lí của Ankan.

Tính tan: Ankan không tan trong nước, là dung môi không phân cực, hòa tan với chất không phân cực.

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng theo số nguyên tử C.

Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử C nhưng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.

3, Tính chất hóa học.

  • Ở điều kiện thường chúng không phản ứng được với axit, bazo, các chất oxi hóa mạnh.
  • Ankan tham gia phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng oxi hóa dưới tác dụng của nhiệt độ và ánh sáng.

4, Điều chế ankan.

Điều chế CH4 từ Natri axetat với vôi tôi xút.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Hóa học lớp 11.