Phản ứng hữu cơ – Môn Hóa học – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Phản ứng hữu cơ “.

1, Phản ứng hữu cơ.

Phản ứng hữu cơ bao gồm: Phản ứng thế, Phản ứng cộng, Phản ứng tách.

a, Phản ứng thế.

Phản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.

b, Phản ứng cộng.

Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử mới.

c, Phản ứng tách.

Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

2, Đặc điểm của phản ứng hóa học trong hóa học hữu cơ.

Trong hữu cơ, các phản ứng hóa học thường xảy ra chậm do các liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó phân cắt.

Phản ứng hữu cơ thường thu được nhiều sản phẩm do trong cùng một điều kiện có thể phân cắt nhiều liên kết nên các liên kết có độ bền tương tự nhau.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Hóa học lớp 11.