Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ – Môn Hóa học – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ”.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

1, Công thức cấu tạo.

a, Khái niệm.

Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết (liên kết đơn, liên kết bội) của các nguyên tử trong phân tử.

b, Các loại công thức cấu tạo.

+ Công thức cấu tạo khai triển.

Công thức cấu tạo khai triển biểu diễn tất cả các liên kết trên mặt phẳng giấy nhưng lâu và cồng kềnh.

+ Công thức cấu tạo thu gọn.

Công thức cấu tạo thu gọn biểu diễn các nguyên tử, nhóm nguyên tử cùng liên kêt với một nguyên tử cacbon được viết thành 1 nhóm.

c, Công thức cấu tạo thu gọn nhất.

Công thức cấu tạo thu gọn nhất chỉ biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử cacbon và với nhóm chức, mỗi đầu đoạn thẳng hoặc điểm gấp khúc ứng với nguyên tử cacbon, không biểu diễn số nguyên tử hidro.

2, Thuyết cấu tạo hóa học.

  • Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định được gọi là cấu tạo hóa học. Thay đổi cấu tạo hóa học sẽ tạo ra chất mới.
  • Nguyên tử cacbon có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon.
  • Thành phần phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết các nguyên tử) quyết định tính chất của các chất.
  • Ý nghĩa: giúp giải thích hiện tượng đồng đẳng, đồng phân.

3, Đồng đẳng, đồng phân.

a, Đồng đẳng là những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau.

Đồng đẳng của anken là: 

Đồng đẳng của ancol là:

b, Đồng phân.

Đồng đẳng là những hợp chất có cùng công thức phân tử.

4, Liên kết hóa học và cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.

Liên kết hóa học gồm hai loại cơ bản: liên kết pi (kén bền) và liên kết xichma (bền).

Sự tổ hợp tạo ra 3 liên kết là liên kết đơn, đôi và ba.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Hóa học lớp 11.