Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Môn Hóa học – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Công thức phân tử hợp chất hữu cơ”.

1, Công thức đơn giản nhất.

a, Định nghĩa.

Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

b, Cách thiết lập công thức đơn giản:

2, Công thức phân tử.

a, Định nghĩa.

Công thức phân tử là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

b, Mối quan hệ giữa công thức nguyên tử và công thức đơn giản nhất.

  • Công thức nguyên tử và công thức đơn giản nhất trong một vài trường hợp bằng nhau.
  • Một số chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có cùng công thức đơn giản nhất.
  • Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử là một số nguyên lần số nguyên tử của nó trong công thức đơn giản nhất.

3, Cách thiết lập công thức nguyên tử và công thức đơn giản nhất.

  • Thông qua công thức đơn giản nhất.
  • Dựa vào thành phần trăm về khối lượng các nguyên tố.
  • Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Hóa học lớp 11.