Axit photphoric và muối photphat – Môn Hóa học – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về Axit photphoric và muối photphat.

I, Axit photphoric (H3PO4)

1, Cấu tạo.

=> H3PO4 là axit 3 lần axit, phân li lần lượt theo 3 nấc.

2, Tính chất vật lí.

H3PO4 nguyên chất là chất rắn, dạng tinh thể, rất háo nước nên dễ chảy rữa.

H3PO4 tan vô hạn trong nước.

3, Tính chất hóa học.

H3PO4 là axit trung bình, 3 lần axit, có đầy đủ tính chất hóa học của axit.

4, Điều chế và ứng dụng.

a, Điều chế

Trong phòng thí nghiệm:

1P + 5HNO3 -> 1H3PO4 + 5NO2 + 1H2O

Trong công nghiệp: điều chế từ quặng photphorit hoặc apatit; từ photpho.

b, Ứng dụng:

  • Sản xuất phân lân, thuốc trừ sâu,…
  • Sản xuất dược phẩm.

II. Muối photphat.

*Muối photphat gồm 3 loại muối:

  • Photphat.
  • Hidrophotphat.
  • Đihidrophotphat.

*Muối photphat không bị nhiệt phân.

*Để nhận biết Photphat thuốc thử là dung dịch AgNO3.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Hóa học lớp 11.