Các nguyên tố hóa học và nước – Môn Sinh học – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Các nguyên tố hóa học và nước”.

I. Nguyên tố hóa học.

– Trong tự nhiên có khoảng 92 nguyên tố hóa học nhưng chỉ có vài chục nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống.

– Tùy vào tỷ lệ khối lượng các nguyên tố trong cơ thể mà chia làm hai loại nguyên tố:

  • Nguyên tố đại lượng >= 0,01% khối lượng cơ thể sống.
  • Nguyên tố vi lượng =< 0,01% khối lượng cơ thể sống.

=> Sự tương tác giữa các nguyên tố, tương tác giữa các phân tử, đại phân tử tạo nên các đặc tính nổi trội của thế giới sống.

II. Nước và vai trò của nước trong cơ thể.

– Nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxi kết hợp với hai nguyên tử hidro bằng các liên kết cộng hóa trị. Nước có hai đầu tích điện trái dấu nhau làm cho phân tử nước có tính phân cực nên phân tử nước này hút phân tử nước kia và hút các phân tử phân cực khác tạo cho nước có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống.

Sinh học 10 bài 3 Các nguyên tố hóa học và nước

– Nước là dung môi tuyệt vời hòa tan các chất phân cực, là môi trường xảy ra các phản ứng sinh hóa trong cơ thể.

– Nước tồn tại trong tế bào dưới hai dạng: dạng tự do và dạng liên kết.

– Nước chiếm tỷ lệ lớn trong tế bào, nếu không có nước tế bào sẽ không thể chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 10.