Cacbohiđrat và Lipit – Môn Sinh học – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Cacbohiđrat và Lipit”.

I. Cacbohiđrat

+ Cấu tạo: Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ chứa C,H,O tạo nên các đơn phân là glucose, frueto, galacto.

Người ta chia Cacbohiđrat thành các loại đường đơn, đường đôi và đường đa tùy theo số lượng đơn phân trong phân tử.

+ Vai trò:

  • Là năng lượng dự trữ: glicogen, tinh bột.
  • Cấu tạo cơ thể: xenlulozo cấu tạo nên thành tế bào thực vật, kitin cấu tạo nên thành tế bào nấm và bộ xương ngoài của nhiều loài côn trùng, giáp xác….
  • Cacbohiđrat liên kết với protein tạo nên các phân tử glicôprôtêin, đây là bộ phận cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.

II. Lipit

Lipit không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

Lipit có những loại chính sau:
+ Mỡ: Cấu tạo từ một phân tử glixerol kiên kết với 3 phân tử axit béo; axit béo bao gồm axit béo no và axit béo không no.

=> Đóng vai trò dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể, một gam mỡ có thể cho năng lượng nhiều hơn gấp đôi so với một gam tinh bột.

+ Photpholipit: Cấu tạo từ một phân tử glixerol + 2 phân tử axit béo + 1 nhóm photphat => Tham gia cấu tạo màng tế bào.

  • Steroit: Một số lipit có bản chất hóa học là Steroit

VD: Cholesterol có vai trò cấu tạo màng tế bào người và động vật,

  • Hoocmon: Testosterol, Ostrogen cũng là một dạng lipit.

+ Sắc tố, vitamin:

  • Sắc tố: Carotenoit.
  • Vitamin: A, D, E, K.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 10.