Sự phát triển của sự sống qua các đại địa chất – Môn Sinh học – Lớp 12

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Sự phát triển của sự sống qua các đại địa chất”.

I. Hóa thạch.

Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong lớp đất đá.

Hóa thạch hình thành: Khi sinh vật chết bị vùi trong lớp đất đá, phần cứng dần bị thay thế bởi các muối vô cơ trong nước, quá trình lắng đọng xảy ra dẫn đến hóa đá.

Hóa thạch là bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển sinh vật.

Xác định tuổi của hóa thạch bằng tuổi của các lớp đất đá (tuổi tương đối) hoặc sử dụng thời gian bán rã (tuổi tuyệt đối).

II. Lịch sử phát triển sinh vật qua các đại địa chất.

Hiện tượng trôi dạt lục địa, dẫn tới nhiều loại sinh vật đặc trưng phù hợp với từng khu vực địa lí.

Lịch sử phát triển của sinh vật:

  • Đại thái cổ.
  • Đại cổ sinh.
  • Đại nguyên sinh.
  • Đại trung sinh.
  • Đại tân sinh.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.