Giảm phân – Môn Sinh học – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Giảm phân”.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

1. Khái niệm.

Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục.

2n là bộ nhiễm sắc thể đặc trưng, cần duy trì qua các thế hệ. -> các loài sinh sản hữu tính tạo ra giao tử đực là n, giao tử cái còn n tạo ra hợp tử 2n. -> đây là quá trình giảm phân.

2. Các giai đoạn của quá trình giảm phân

Các giai đoạn của quá trình giảm phân: Giảm phân phân 1 và Giảm phân 2.

Giảm phân phân 1: ADN nhân đôi pử pha S, pha G2 tế bào chuẩn bị các chất cần thiết cho quá trình phân bào, kết thúc kì trung gian tế bào có bộ NST 2n kép.

Giảm phân phân 2: Sau khi kết thúc giảm phân tế bào con tiếp tục vào giảm phân 2 mà không nhân đôi NST, trong tế bào có n NST kép.

3. Ý nghĩa.

Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử, tạo ra nhiều loại tổ hợp trong thụ tinh, tạo ra vô số các thể đa dạng về kiểu hình => biến dị tổ hợp => loài thích nghi tốt hơn với điều kiện tự nhiên khác nhau.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 10.