CITIES – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “CITIES”.

 A.  Vocabulary.

  • Southeastern: Đông Nam.
  • mingle: có sự hòa trộn.
  • finest: đẹp.
  • metropolitant region: khu vực đa quốc gia.
  • found: thành lập.
  • statue of liberty: tượng nữ thần tự do.
  • characterise: làm nổi bật.
  • Dutch: người Hà Lan.

B. Grammar.

*Mệnh đề nhượng bộ: 

Although + Mệnh đề 1, Mệnh đề 2 : Mặc dù.

=> Inspite of/Despite + Danh từ, Mệnh đề.’

Ex: Although it’s rained heavily, I went to school.

=> Inspite of/Despite the heavy rain, I went to school.

*Mệnh đề quan hệ phụ thuộc là mệnh đề không thể đứng riêng một mình. Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh đề chính.

Ex: Justin is a boy who is a singer.

*Mệnh đề độc lập là mệnh đề có thể lược bỏ đi mà ý nghĩa của nó không phụ thuộc vào một mệnh đề khác trong cùng một câu.

Ex: Justin, who is a singer, is coming with us.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.

TOPCLASS10  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ Chuyển cấp nhẹ nhàng, chinh phục mọi bộ SGK - Bứt phá điểm 9,10

✅ Mô hình học tập 4 bước toàn diện: HỌC - LUYỆN - HỎI - KIỂM TRA

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình học tập