CITIES – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “CITIES”.

 A.  Vocabulary.

  • Southeastern: Đông Nam.
  • mingle: có sự hòa trộn.
  • finest: đẹp.
  • metropolitant region: khu vực đa quốc gia.
  • found: thành lập.
  • statue of liberty: tượng nữ thần tự do.
  • characterise: làm nổi bật.
  • Dutch: người Hà Lan.

B. Grammar.

*Mệnh đề nhượng bộ: 

Although + Mệnh đề 1, Mệnh đề 2 : Mặc dù.

=> Inspite of/Despite + Danh từ, Mệnh đề.’

Ex: Although it’s rained heavily, I went to school.

=> Inspite of/Despite the heavy rain, I went to school.

*Mệnh đề quan hệ phụ thuộc là mệnh đề không thể đứng riêng một mình. Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh đề chính.

Ex: Justin is a boy who is a singer.

*Mệnh đề độc lập là mệnh đề có thể lược bỏ đi mà ý nghĩa của nó không phụ thuộc vào một mệnh đề khác trong cùng một câu.

Ex: Justin, who is a singer, is coming with us.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.