HISTORICAL PLACES – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài ” HISTORICAL PLACES”.

A.  Vocabulary.

 • cultural: văn hóa.
 • dynasty: triều đại.
 • representative: biểu tượng.
 • confucian: đạo nho.
 • behaviour: lối hành xử.
 • establish: thành lập.
 • on the grounds: trên khu đất.
 • educate: giáo dục, đào tạo.
 • memorialize: tôn vinh, tưởng nhớ.
 • brilliant: lỗi lạc.
 • scholar: học giả.
 • achievement: thành tích.
 • royal: cung đình, hoàng gia.
 • engrave: khắc, chạm trổ.
 • stele: bia đá.
 • giant: to lớn, khổng lồ.
 • tortoise: con rùa.
 • well-preserved: được bảo tồn tốt.
 • architecture: kiến trúc.
 • banyan: cây đa.
 • feudal: phong kiến.
 • flourish: hưng thịnh, phát triển.
 • pride: niềm tự hào.

B. Grammar.

So sánh hơn và so sánh hơn nhất:

*So sánh hơn:

 • Với tính từ ngắn: S + tobe/V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun
 • Với tính từ dài: S + tobe/V  + more + adj/adv + than + Noun/ Pronoun

*So sánh hơn nhất:

 • Với tính từ ngắn: S + tobe/V + the + adj/adv + est + than + Noun/ Pronoun
 • Với tính từ dài: S + tobe/V + the most + adj/adv + Noun/ Pronoun

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.