WORLD POPULATION – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài WORLD POPULATION.

I. Vocabulary.

 1. population: dân số
 2. increase: tăng
 3. million: triệu
 4. billion: người
 5. reach: chạm đến
 6. figure: con số
 7. resource: tài nguyên.
 8. method: phương pháp.
 9. support: hỗ trợ.
 10. limit: hạn chế.
 11. petroleum: xăng
 12. iron: sắt.
 13. metal: kim loại
 14. birth – control: kế hoạch hóa gia đình
 15. overpopulate: quá tải dân số
 16. explode: nổ

II. Phrase and structures.

 1. …increase faster and faster: càng ngày càng tăng nhanh
 2. it take time for….to V: mất bao lâu…làm gì
 3. enough N: đủ
 4. answer to: câu trả lời…
 5. raise animals: nuôi động vật.
 6. It is time S + Ved: đến giờ này rồi….

III. Grammar.

Câu điều kiện loại 0: If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh

Câu điều kiện loại 1: If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V

Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Câu điều kiện loại 3: If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved

Câu điều kiện hỗn hợp: If + S + had + V3/Ved, S + would + V hoặc If + S + V2/ Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 11.