CONSERVATION – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “CONSERVATION”.

A.  Vocabulary.

 • loss: sự mất mát.
 • variety=kinds: loại
 • species: loài
 • eliminate=get rid of: loại ra
 • destroy: phá hoại
 • destruction: sự phá hoại
 • destructive: có tính tàn phá
 • hydroelectric: thủy điện
 • dam: đập nước.
 • circulation: vòng tuần hoàn.
 • conseve: bảo tồn
 • rapid=quick: nhanh
 • run-off: dòng chảy xiết
 • threaten: đe dọa
 • worsen=make st worsen:
 • defence: sự bảo vệ
 • polluted: bị ô nhiễm.

B. Grammar.

Câu bị động: be +P2 + by…

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.