Đạo hàm của hàm số lượng giác – Môn Toán lớp 11

0

 

Tham khảo thêm:

1. Đạo hàm của hàm số y=sinx

Với mọi x∈R hàm số y=sinx có đạo hàm (sinx)’=cosx.

Nếu y=sinu và u=u(x) => (sinu)’=u’.cosu.

2. Đạo hàm của hàm số y=cosx

Với mọi x∈R hàm số y=cosx có đạo hàm (cosx)’=-sinx.

Nếu y=cosu và u=u(x) => (cosu)’=-u’.sinu.

3. Đạo hàm của hàm số y=tanx

Hàm số y= tanx có đạo hàm:

4. Đạo hàm của hàm số y=cotx

Hàm số y= cotx có đạo hàm:

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.