Vi phân – Môn Toán lớp 11

0

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa vi phân là gì

Cho hàm số y=f(x) xác định trên (a;b) và có đạo hàm tại x∈(a;b). Giả sử Δx là số gia của x sao cho x+Δx ∈(a;b).

Vi phân của hàm số y=f(x) là f'(x).Δx

Kí hiệu: dy=df(x)=f'(x)dx

2. Các dạng toán vi phân

a, Tìm vi phân của hàm số y=f(x)

  • Bước 1: Tính đạo hàm f'(x)
  • Bước 2: Tìm vi phân của hàm số y=f(x) tại x là df(x)=f'(x)dx.
  • Bước 3: Tìm vi phân của hàm số y=f(x) tại x0 là df(x0)=f'(x0)dx.

b, Tìm giá trị gần đúng của một biểu thức

  • Bước 1: Lập hàm số y=f(x) và chọn x0, Δx phù hợp
  • Bước 2: Tính đạo hàm f'(x), f'(x0) và f(x0)
  • Bước 3: Giá trị gần đúng của biểu thức là 

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.