Đạo hàm cấp hai – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa về đạo hàm cấp 2

a, Đạo hàm cấp hai

Hàm số f(x) có đạo hàm là f'(x). Đạo hàm cấp hai của f(x) là đạo hàm của f'(x).

Kí hiệu: f”(x)

b, Đạo hàm cấp n

2. Ý nghĩa cơ học

Đạo hàm cấp hai f”(t) là gia tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động S=f(t).

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.