SCHOOL TALKS – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “SCHOOL TALKS”.

A.  Từ vựng.

 1. corner shop: cửa hàng góc phố.
 2. household task: công việc gia đình.
 3. attitude: thái độ
 4. opinion: ý kiến.
 5. worry about: lo lắng về.
 6. profession = job = occipation: nghề nghiệp.
 7. narrow/crowded: hẹp/ đông đúc
 8. international(a) :thuộc về quốc tế
 9. semester(n) : học kỳ
 10. flat(n) : căn hộ
 11. narrow(a) : chật chội
 12. occasion(n) : dịp

B. Grammar.

 • Động từ đi kèm to V: agree, choose, dare, expect, forget, get, have, happen, hope, hurry, mean,…
 • Động từ đi kèm Ving: admit, advise, avoid, finish, forbid, get, have, resist, risk, spend,…

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.