PEOPLE’S BACKGROUND – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “PEOPLE’S BACKGROUND”.

A.  Từ vựng.

 1. general education: giáo dục phổ thông.
 2. brilliant = intelligent: thông minh.
 3. mature: trưởng thành.
 4. private tutor: gia sư riêng.
 5. interrupt: xen ngang.
 6. degree: bằng cấp.
 7. PhD = Doctor of philosophy: tiến sĩ.
 8. tragic: đau thương.
 9. tragedy: bi kịch.
 10. obtain: đạt được.
 11. thus = so: chính vì vậy.
 12. award: trao giải.
 13. The atomic weight (of radium): khối lượng nguyên tử/phóng xạ.
 14. ease: xoa dịu.
 15. humannitarian: người theo chủ nghĩ nhân đạo.

B. Grammar.

Thì quá khứ hoàn thành: diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Cấu tạo:

 • (+) S + had + PII
 • (-) S + hadn’t + PII
 • (?) Had + S + PII?

Dấu hiệu nhận biết: when, before, after, by the time,…

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.