Dãy số – Môn Toán lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Dãy số”.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa về Dãy Số

Mỗi hàm số u xác định trên tập số nguyên dương 

Dãy số thường được viết dưới dạng khai triển u1,u2,u3,…un,….trong đó số hạng tổng quát là un = u(n), u1 là số hạng đầu của dãy số.

Mỗi hàm số u xác định trên tập M = {1, 2, 3, …, m} với 

2. Cách cho một dãy số

a, Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát

Un=f(n), f là một hàm số xác định trên N*

Khi biết giá trị của n ta có thể tính ngay được Un.

b, Dãy số cho bằng phương pháp mô tả

Cho một mệnh đề mô tả cách xác định các số hạng liên tiếp của dãy số, với n tùy ý.

c, Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi

Cho số hạng thứ nhất hoặc một vài số hạng đầu..

Với n≥2, cho công thức tính Un nếu biết Un-1    

Các công thức như: 

3. Dãy số tăng, dãy số giảm

Dãy số Un gọi là dãy số tăng nếu nếu un+1 > un với mọi 

Dãy số Un gọi là dãy số giảm nếu nếu un+1 < un với mọi 

4. Dãy số bị chặn

Dãy số Un là dãy số bị chặn trên khi tồn tại số M sao cho: 

Dãy số Un là dãy số bị chặn dưới khi tồn tại số m sao cho: 

Dãy số vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới được gọi là dãy số bị chặn, tồn tại hai số m, M sao cho: 

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.