Phương pháp quy nạp toán học – Môn Toán lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về ” Phương pháp quy nạp toán học”.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

Phương pháp quy nạp toán học giúp chứng minh một mệnh đề P(n) là đúng với mọi n ε N*

Bài toán:

Gọi P(n) là một mệnh đề chứa biến n(nN). Với mọi số tự nhiên nN∗, chứng minh P(n) đúng.

Phương pháp quy nạp toán học: 

(1) Chứng minh P(n) đúng với n=1.

(2) Nếu P(n) đúng với n=k≥1, k là số nguyên dương tùy ý, chứng minh P(n) đúng khi n=k+1.

* Đối với bài toán chứng minh P(n) đúng với mọi np, p là số tự nhiên cho trước thì ta làm theo cách sau:

(1) Chứng minh P(n) đúng với n=1.

(2) Với kp là số nguyên dương tùy ý, giả sử P(n) đúng với n=k, chứng minh P(n) cũng đúng khi 

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.